Beth nesaf?
Cynllun Adferiad a Thwf Economaidd
Bydd cael Gweledigaeth gynhwysfawr sy’n diffinio stori unigryw a diben y dref, ac sy’n gosod sail i’r strategaethau adfer a thwf yn rhan bwysig o’r cynllun terfynol. Rydym yn eich gwahodd i roi eich sylwadau ar y syniadau a gyflwynir yn y cynllun drafft ar gyfer twf yr economi leol. Gallwch wneud sylwadau yma.


Tîm Twf
Yr her i Hendy-gwyn ar Daf fydd gallu’r gymuned fusnes leol i helpu ysgogi adferiad a thwf. Mae adnoddau ariannol ac amser cyfyngedig gan berchnogion busnesau ac unigolion ar adeg heriol yn economaidd yn gyfyngiadau amlwg.

Er gwaethaf hyn, mae llawer o leoedd tebyg wedi dangos beth ellir ei gyflawni pan fo busnesau’n cydweithio i fynd i’r afael â blaenoriaethau sy’n gyffredin iddynt, a’r budd o weledigaeth a gydlynir ac a rennir. Fe fydd cronfeydd ategol ac awdurdod lleol cefnogol ac anogol i’r Tîm Twf weithio gyda hwy.

Mae angen inni barhau i adeiladu cymuned fusnes leol barod a gweithgar a fydd yn cefnogi ac yn helpu gweithredu’r cynllun mewn partneriaeth agos â’r sector cyhoeddus.

Os nad ydych chi eisoes yn cymryd rhan, gadewch inni wybod a fyddech chi’n ystyried helpu gweithredu cynllun twf ar gyfer eich tref. Cysylltwch yma.
Llinell Amser
Ymwneud â busnesauTachwedd a Rhagfyr 2020

Bydd eich adborth yn dylanwadu ar y cynllun drafft adfer a thwf a fydd yn cael
Adolygiad adborthRhagfyr 2020

Byddwn yn adolygu eich sylwadau ar y syniadau, blaenoriaethau a’r weledigaeth drafft.
Cynllun drafft ac ymgynghoriIonawr/Chwefror 2021

Fel bo’n addas, byddwn yn diwygio’r cynllun gan roi sylw i’r adborth ac wedyn.
Cyhoeddi’r cynllunMawrth 2020
Rhannwch y dudalen hon


Engagement platform powered by Participatr on behalf of Owen Davies Consulting

Privacy and cookie policy // Website terms of use // Accessibility statement