Eich awgrymiadau
Dewiswch leoliad o'r rhestr isod i chwyddo i'r lleoliad hwnnw ar y map, darganfod mwy a gwneud sylwadau. I dynnu sylw at sylw, syniad neu fater ar y map, cliciwch y gwyrdd + Ychwanegu botwm sylwadau yn y gornel dde isaf.

Hendy-gwyn ar Daf
Parc Gwyrdd Hendy-gwyn (safle’r hen Hufenfa)
Stryd y Santes Fair
Gardd a Chanolfan Ddehongli Hywel Dda
Safle’r Hen Seidins
Cyswllt cerdded a beicio
Mae arwyddion cydgysylltiedig ac effeithiol ar yr A40
Abaty Hendy-gwyn ar Daf